LỄ HỘI ĐẶC SẮC THÁNG 8 ÂM LỊCH KHU VỰC MIỀN BẮC

Những lễ hội đặc sắc tháng 8 âm lịch tại các tỉnh miền Bắc bao gồm Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn – Tp. Hải Phòng ngày 09/08 âm lịch, lễ hội Đền Trần tại Nam Định, Hội Côn Sơn Kiếp Bạc – Hải Dương, hội Đền Đồng Bằng – Thái Bình…