Chọn hướng, giờ xuất hành đại cát, đại lợi năm Đinh Dậu 2017

Đầu xuân năm mới, nhiều người sẽ đi lễ chùa hoặc đi du xuân xa, do đó, nên chọn giơ và hướng xuất hành hoàng đạo nhất để đi, sẽ gặp được điềm may và vui vẻ cả năm.